Những biển số xe lạ hoắc nhìn vào không hiểu là gì mà bạn nên biết

Những biển số xe lạ hoắc nhìn vào không hiểu là gì mà bạn nên biết

Ngoài những biển số xe thông dụng thường gặp, vẫn còn nhiều loại biển số xe mà khi nhìn thấy trên đường bạn không biết chúng là gì và cấp cho ai.

Những biển số xe đặc biệt cấp cho những trường hợp đặc thù mà khi nhìn thấy trên đường sẽ nhiều người không biết chúng có ý nghĩa gì.

Biển số LD, KT, DA, MĐ

nhung-bien-so-xe-la-hoac-nhin-vao-khong-hieu-la-gi-ma-ban-nen-biet
Biển số xe LD cấp cho công ty liên doanh nước ngoài

LD: Xe của các công ty liên doanh nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

KT: Xe quân đội làm kinh tế (Hay thấy trên các xe chuyển phát nhanh của Viettel)

DA: Xe của các Dự Án (Các dự án lớn sẽ có những biển số xe riêng

: Đầy là biển số xuất hiện gần đây và được gắn trên các xe Máy Điện 

Các biển số có yếu tố nước ngoài

Nếu ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có thể hay gặp những biển số liên quan đến yếu tố nước ngoài với các ký hiệu như NG, QT, NN, CV.

Ý nghĩa của những loại biển này là cấp cho các cá nhân, cơ quan có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

NG: Cấp cho cơ quan Ngoại Giao, cơ quan lãnh sự, nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao.

QT: Cấp cho xe của cơ quan đại diện của tổ chức Quốc Tế và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của tổ chức đó.

nhung-bien-so-xe-la-hoac-nhin-vao-khong-hieu-la-gi-ma-ban-nen-biet
Biển số 43-346-CV-03 có nghĩa đây là biển số cấp cho nhân viên Công Vụ (CV) của Lào (346) tại Đà Nẵng (43) với số thứ tự 03.

CV: Cấp cho xe của các nhân viên hành chính kỹ thuật mang chứng minh thư Công Vụ của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế.

NN: Cấp cho xe của tổ chức, văn phòng đại diện, cá nhân Nước Ngoài không thuộc 3 trường hợp trên.
LIÊN QUAN

CÙNG CHỦ ĐỀ

Thống kê