Nam thanh niên bị bắt vì dán decal xe Porsche vàng chóe như Phúc XO