4 hình thức xử phạt vi phạm giao thông cần lưu ý

4 hình thức xử phạt vi phạm giao thông cần lưu ý

Các hình thức xử phạt hiện nay cũng sẽ dựa trên mức độ vi phạm của người điều khiển xe, nếu lỗi nhẹ thì chỉ cảnh cáo và tất nhiên sẽ phạt nặng với những lỗi nghiêm trọng.

Cụ thể, căn cứ theo Điều 21 Luật Xử lý vi phạm hành chính và đối chiếu với quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sẽ bao gồm các hình thức xử phạt như sau:

- Cảnh cáo.

- Phạt tiền.

- Tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn/đình chỉ hoạt động có thời hạn.

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

4-hinh-thuc-xu-phat-vi-pham-giao-thong-can-luu-y

Hình thức xử phạt chính đối với các hành vi vi phạm giao thông là cảnh cáo và phạt tiền, các hình thức còn lại là hình thức xử phạt bổ sung.

Khi vi phạm, các cá nhân, tổ chức sẽ bị áp dụng một hình thức xử phạt chính nhưng có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung (chỉ được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính).

Các vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ dưới đây có thể chỉ bị xử phạt cảnh cáo, không bị phạt tiền, căn cứ theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP:

- Người từ đủ 14 tuổi - dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô/điều khiển xe ôtô, máy kéo, các loại xe tương tự xe ôtô.

- Chăn dắt súc vật ở trên đường, buộc súc vật vào hàng cây hai bên đường hoặc vào cọc tiêu, biển báo, rào chắn, các công trình phụ trợ của giao thông đường bộ.

4-hinh-thuc-xu-phat-vi-pham-giao-thong-can-luu-y-1

- Các hành động tự ý trèo lên cầu, trụ hay các công trình phụ trợ giao thông.

- Không treo biển báo khi đang thi công trên đường bộ hoặc treo biển báo không đầy đủ thông tin theo quy định.

Trường hợp người chưa đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt cảnh cáo thì quyết định xử phạt còn được gửi cho cha mẹ/người giám hộ của người đó.
LIÊN QUAN

CÙNG CHỦ ĐỀ

Thống kê