Oxii - Trợ Giúp - OXII

TRỢ GIÚP

1. TÀI KHOẢN

1.1. Làm thế nào để đăng nhập?

1.2. Làm thế nào để thay đổi hình ảnh nhận diện và biệt danh?

2. HẠNG MỤC và BỐ CỤC

2.1. Hot là gì?

2.2. Quan Tâm Nhất là gì?

2.3. Featured Story là gì?

3. CHỨC NĂNG

3.1. Làm thế nào để chia sẻ?

3.2. Khi phát hiện bình luận không phù hợp hoặc spam/quảng cáo