Xót xa nhìn Messi một mình chấp cả thế giới, đồng đội có như không