Thủ môn Đan Mạch bị chiếu tia laze vào mặt khi bắt 11m