Siêu máy tính hoá thành 'Gia Cát Dự', chọn Ý vô địch EURO