Siêu máy tính dự đoán tuyển Anh giấu bài, chỉ thua Pháp ở chung kết