Pháp bị loại vì cầu thủ chơi game, cày phim xuyên màn đêm