Pháp bị Hungary cầm hoà, nhiều sổ đỏ tìm được chủ mới