Ơ kìa, chúa tể dứt điểm Sterling đang hay nhất tuyển Anh