Lời nói đùa của Mourinho lại khẳng định đẳng cấp hàng thủ Ý