Giáo sư Wenger nói thẳng "quả 11m của tuyển Anh là sai lầm"