Có 'đạn' mà không dám xài, tuyển Anh xứng đáng thua người Ý