Chung kết EURO: Vé chợ đen gần 2 tỷ đồng, vẫn đắt như tôm tươi