Chuẩn bị đi, tuyển Anh sắp bị lột mặt nạ tại EURO 2020