CĐV số nhọ nhất quả đất, trốn làm coi EURO lại bị bắt quả tang trên TV