CĐV Anh đồng loạt kí đơn đòi nghỉ làm nếu vô địch EURO