Cầu thủ nhận vé vớt bỗng trở thành người hùng tuyển Ý