Brazil cứ tổ chức Copa America là vô địch, Argentina lấy gì đấu lại