Anh em xa bờ chú ý, Ronaldo cứ gặp Pháp là tắt điện