Bạn có biết: Mantis trong Vệ Binh Dải Ngân Hà là cảm hứng để tạo ra vị tướng Neeko

Bạn có biết: Mantis trong Vệ Binh Dải Ngân Hà là cảm hứng để tạo ra vị tướng Neeko

Riot Games đã dành thời gian để trả lời rất nhiều câu hỏi thú vị về Neeko.

Taylor
CÙNG CHỦ ĐỀ

Thống kê