XSMT 8/8 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 gồm Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định