Hiểu đúng về biển báo gây tranh cãi trong khu vực quay đầu xe

Hiểu đúng về biển báo gây tranh cãi trong khu vực quay đầu xe

Nhiều bố khi lái xe, nhất là với ô tô khi gặp biển báo chỉ dẫn số I.410 thì chưa biết di chuyển làm sao cho đúng.

Thắc mắc thường được đưa ra là khi gặp biển số I.410: “Khu vực quay xe” thì có được rẽ trái hay không?

Thông tin từ nhiều nơi đều ghi nhận là được phép rẽ trái và cả trong bài thi sát hạch cũng có kết quả như vậy, nhưng có người nói là biển này không được phép rẽ trái.

hieu-dung-ve-bien-bao-gay-tranh-cai-trong-khu-vuc-quay-dau-xe-1

Cũng cùng câu hỏi này nhiều tài xế cũng trả lời khác nhau, một số người cho rằng đây là biển chỉ dẫn và người lái xe buộc phải làm theo, nghĩa là chỉ có thể quay đầu nơi có đặt biển số I.410 và không được thực hiện hành vi khác.

Tuy nhiên, một số người khác lại nói biển vuông là biển chỉ dẫn do đó không cấm người điều khiển rẽ trái khi tham gia giao thông.

hieu-dung-ve-bien-bao-gay-tranh-cai-trong-khu-vuc-quay-dau-xe-1

Quy định tại QCVN 41:2019, biển số I.410 có ý nghĩa là để chỉ dẫn khu vực được phép quay đầu xe, trên biển mô tả cách thức tiến hành quay xe. Biển này được đặt ngay tại vị trí trước và sát đoạn đường cần chỉ dẫn.

Một CSGT tại TP.HCM cho biết biển I.410 quy định khu vực quay đầu xe và không có đề cập đến việc không cho người lái xe được phép rẽ trái. Như vậy, biển I.410 không cấm người lái xe rẽ trái.
LIÊN QUAN

CÙNG CHỦ ĐỀ

Thống kê